Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap, det finns ingen uppsägningstid.

Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Paypal sköter betalningarna och har hand om betalningssäkerheten. School for hope har ingen insikt i Paypals system och vi kan inte se bankuppgifter på något sätt, förutsatt att de inte lämnats personligen till någon av våra värvare. Medlemskapet är frivilligt, det finns ingen uppsägningstid eller bindningstid. Vi ser gärna att detta är frivilligt och du väljer själv hur mycket och länge du önskas stötta våran organisation. Vi är registrerade som en ideell verksamhet, vilket innebär att vi följer riktlinjerna för ideell verksamhet för hur vi får använda resurserna.
 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress, email, telefonnummer, namn och personnummer samt bankuppgifter som ges. Syftet med en sådan behandling är för att kunna. Vi behandlar uppgifterna utifrån GDPR endast i syfte att erbjuda information om organisationen samt för medlemskapet

Vi har fått dina uppgifter från det ni angivit oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du är aktiv medlemskap samt en kort period efter uppsägning av medlemskapet.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med är organisationer vi söker ekonomiskt stöd av, Swedbank eller Paypal för hantering av autogiro.  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Det kan hända att vi delar ut uppgifterna till andra länder men endast i syfte att främja organisationens utveckling, exempelvis när vi söker ekonomiskt stöd.

Personuppgiftsansvarig är Mikael Roos, 0799796304. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mr.mikaelroos@gmail.com . Du når vårt dataskyddsombud på 0799796304 Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.