Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Motivation

Viktiga egenskaper: Vid arbeta med människors hälsa så är det viktigt att hålla ett professionellt förhållningssätt och att inte se individen som en normpunkt.

 

Empatisk förmåga är en viktig utgångspunkt för att försöka se och förstå från andras perspektiv. Det är viktigt att arbeta utifrån en viss moral och vissa etiska regler, ett exempel är att inte inkräkta på människors privatliv genom att sprida känslig information till andra, därför är en professionell relation till de man hjälper viktigt.
 

Upplysning/Utbildning Varför många rökte förr var på grund av att de inte var medvetna om riskerna. Likaså är orsakerna till sjukdom och ohälsa i utvecklingsländer, det är inte ovanligt att invånare i utvecklingsländer är omedvetna om hur sjukdomar och smittor sprids. Upplysning, information och utbildning är nyckeln till bättre hälsa och det är något School for hope främjar.


Motivation Människors beteende drivs av motivation, får vi inspiration och lyckas bli motiverade så blir det vi står framför mycket enklare. Inre motivation kommer delvis ifrån oss själva, ofta finner vi inre motivation från omgivningen. Yttremotivation är påtryckningar från sin omgivning, som t.ex. samhällets förväntningar kan delvis vara motiverande.

 

Den inre motivationen drivs av att uppfylla ett personligt mål eller dröm, vilket blir en stark drivkraft. Beröm och uppmuntran, positiv feedback och se egen utveckling är en naturlig och positiv form av motivation men beröm utan förtjänst är meningslöst. Belöning är effektivt, men ger inte någon garanti för fortsatt positiv beteende. Bestraffning jobbar vi inte efter, trots att det kan ge positiva resultat men varaktigheten kommer inte vara lika länge och det finns risk för ångest höjande känslor. Förväntningar är varken fel eller konstigt, det tillhör flockdjurens beteende för att kunna anpassa sig. Det handlar om att hitta behovet, vad driver en individ är hen tävlingsinriktad, söker personen gemenskap, kärlek, erfarenhet osv för att sen bidrag med olika motiveringar. Det är inte fel att fråga vad som driver en person.
 

Mental träning

Mental träning används för att stärka självförtroende och prestationsförmåga.

Skapa målbilder – I en avslappnad miljö uppmana barnen att skapa en målbild i sina tankar, ta fram en positiv bild av en situation där de är starka och framgångsrika, det går även att använda symboler som exempelvis Lejon som symboliserar styrka. Att måla upp och få barnen att visualisera när de lyckas med sina mål, från att de till exempel springer i mål eller tar examen och det är till fördel förmedla alla sinnen, känslor, lukt, doft osv.

Positiv inre samtal handlar om att lära sig prata med sig själv i tankarna på rätt sätt. Det ska vara uppmuntrande, positivt, styrande och motiverande. Tankestopp är även viktigt, att man lär sig stoppa negativa tankar.

Glädje ibland behöver vi hjälp med att se saker från olika perspektiv, se andra alternativ