Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Våra värderingar

School for hope är en humanitär välgörenhetsorganisation som jobbar ideellt för att lyfta barnens rätt till skolgång, på plats i landet. Organisationen är politisk och religiöst obunden


FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Vi från School for hope gör vårt yttersta för att barns rättigheter respekteras och nedanför kan ni läsa om våra mål, planeringar, visioner och värderingar kring utbildning samt hälsa.

KASAM, Känsla av sammanhang - Begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet Begriplighet handlar om förståelse, man är medveten om sin omgivning och hur man själv fungerar och det finns ingen känsla av kaos. Hanterbarhet riktar sig till de verktyg och...

Känsla av sammanhang

School for hope jobbar mycket utifrån kost, hälsa och livstil på olika nivåer. Gällande kosten planerar vi att erbjuda eleverna kostnadsfri mat, maten planeras vara näringsrik och målet är att varje elev ska få möjlighet till en kost som täcker det dagliga...

Hälsa

Salutogena perspektivet – hälsans ursprung, försöka hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa. Utifrån det salutogena perspektivet utgår man inte från att hälsa är normaltillstånd, det finns orsaker och anledningar till varför människor mår som dom gör, både psykiskt och fysiskt. Salutogena faktorer finns i...

Vad håller en elev frisk?

Viktiga egenskaper: Vid arbeta med människors hälsa så är det viktigt att hålla ett professionellt förhållningssätt och att inte se individen som en normpunkt. Empatisk förmåga är en viktig utgångspunkt för att försöka se och förstå från andras perspektiv. Det är viktigt att arbeta utifrån...

Motivation

och bli medlem idag: