Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Hälsa

School for hopes jobbar mycket utifrån kost, hälsa och livstil på olika nivåer.
 

Gällande kosten planerar vi att erbjuda eleverna kostnadsfri mat, maten planeras vara näringsrik och målet är att varje elev ska få möjlighet till en kost som täcker det dagliga energibehovet.

En annan viktig del av hälsoarbetet i School for hope är att vi utbildar elever med grundläggande kunskap inom hälsa, idrott följt av fysiska aktiviteter samt att vi planerar att organisera med friluftsdagar.

I Skolan planerar vi att upprätthålla en skolhälsovård, som är en viktig del av hälsoarbetet. Planen är att följa upp varje barns utveckling inom hälsa, vilket görs kontinuerligt under skolgången. Beroende på åldern hos eleverna, så planerar i även att erbjuda informationstillfällen kring kost, missbruk, sex och samlevnad. School for hope planerar att erbjuda ett skolhälsovårdteam med skolsköterskor, skolläkare och även en dietist men även erbjuda kurator och specialpedagog till eleverna.

School for hope planerar att starta samarbeten och samverkan med lokal polis, sjukhus och olika organisationer samt myndigheter. Genom att t.ex. bjuda in en polis som informerar kring droger och våld. Målet är att eleverna influeras, inspireras och förhoppningsvis lär sig mer om samhället och kring hälsoarbetet.

Vi planerar att etablera en kontakt, samarbete och följa riktlinjer satta av världsorganisationer som FN och WHO gällande skolhälsan för Shool for hope.