Ett mål vi har är att streama School for hopes utveckling

Vi önskar att streama vårt arbete för att motivera, inspirera och visa att tillsammans kan vi göra en förändring. År 2012 föddes projektet School for Hope och genom samlar vi erfarenhet och kunskap för att nå målet om att adoptera och renovera en skola i ett utvecklingsland, eftersom vi anser att alla borde ha rätt till skolgång.

Recommended

Adoptera en/flera skolor i ett eller flera utvecklingsländer, vi planerar att renovera skolan samt att utbilda personalen. Vi erbjuder öppen dokumentation och budget, eftersom vi tycker att det är viktigt att pengarna kommer fram. Vi skulle vilja inspirera fler människor att engagera sig med oss. Vi vet att skolan är en viktig nyckel till barnens välbefinnande och samhällsutvecklingen. 

School of Hope är en humanitär välgörenhet som arbetar ideelt för att lyfta barnens rättigheter i världen. Organisationen är politiskt och religiöst oberoende

Hope for Cuba 

Hope for Africa


Together for Hope 

Company for Hope 

Professional for Hope

Alla kan delta och bidra till förändring, vare sig det handlar om idéer, samarbeten, donationer, sponsring eller som en volontär

Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com