Var med och forma projektplanen


Vi anser att det är viktigt att pengarna kommer fram.
Duniani for hope är registrerad som en allmännyttig ideell förening, enligt svensk lag måste
minst 90 procent av föreningens pengar gå till välgörande ändamål.

 

Alla barn har rätt till skolgång

livestream - Coming soon

Barnen är en del av lösningen

Vi bjuder in dig till att vara med och forma organisationen, följ med i streamen, hjälp till med att utveckla föreningen och tillsammans skapar vi den värld vi vill se.

Du är välkommen att ta del av allt vi gör, från att forma projektplanen till att adoptera vår första skola.

Adoptera skolor i utvecklingsländer, vi planerar att renovera skolorna samt utbilda personalen.

 

Erbjuda öppen dokumentation, live streaming och budget, vi anser att det är viktigt att pengarna kommer fram och att våra medlemmar ser vilken skillnad deras bidrag gör.

 

Inspirera människor att engagera sig tillsammans med oss. 

School for hope är en humanitär välgörenhetsorganisation som arbetar ideellt i syfte att lyfta barnens rättigheter i världen.

Vi arbetar för att stärka samhällen i utvecklingsländer och i grunden utgår vi ifrån ett rättighetsperspektiv med målet att förbättra levnadsvillkoren för barnen som lever i utsatta områden. Vi strävar att öka standarden för de mänskliga rättigheterna och vara en bidragande faktor för en global hållbar utveckling.

Organisationen är politiskt och religiöst oberoende och utgår från de humanitära principerna som bygger på: Mänsklighet, opartiskhet, neutralitet och oberoende.

Vi är aktiva i i en skola i Syd Afrika, Johannesburg. De önskar vår hjälp med att renovera och utveckla skolan. Vi finns även som förening i Tanzania med syfte att erbjuda vårt stöd i utveckling gällande miljön.

Vi planerar att 2020 åka ner till en av skolorna för att analysera utvecklingsbehovet och möjligheten vi i Sverige kan erbjuda

Hur vi behandlas i skolan kommer att påverka individens liv och därmed anses skolan som en viktig intuition som lägger en grundläggande roll för människors rättigheter i makro- samt mikrosammanhang, med andra ord det påverkar oss som grupp och som individ.

 

Att utveckla en miljö med mänskliga rättigheter i grund har en avgörande effekt, det möjliggör ett skapande med ett inkluderande inlärningsmiljö med färre diskrimineringar och trakasserier. Ett utbildningssystem grundat på mänskliga rättigheter utvecklar dessutom relationerna mellan elever, lärare och annan personal samt främjar det kritiska tänkande och ledarskapet.

Följ oss på våra social medier

  • school for hope
  • school for hope

Enligt Unicef finns det fler än 263 miljoner barn i världen som inte går i skolan och den främsta orsaken är fattigdom och vägen bort från fattigdom är tack vare utbildning. Det handlar även om barnens säkerhet, Unicef menar att genom utbildning kan vi förhindra sexuell exploatering av barn, människohandel och annat tungt omänskligt arbete.

Tillsammans för barnens rättigheter

Barnkonventionen

Tillsammans gör vi skillnad

Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com