Vi följer grundläggande principer för insamling som FRII rekommenderar

Org: 802517-8735

  • school for hope
  • school for hope

KONTAKT >

Mikael Roos
T: +46799796304

E: MR.MikaelRoos@Gmail.com

Kim Lagerström
T: +46764247198 
E: Lagerström.Kim@Gmail.com

Var med och forma projektplanen


Vi tycker att det är viktigt att pengarna går dit det ska. Duniani for hope är registrerad som en allmännyttig ideell förening, enligt svensk lag måste minst 90 procent av föreningens pengar gå till välgörande ändamål.
- Följ med och se hur vi tillsammans jobbar- 

Barnen är en del av lösningen

Coming soon

Vi bjuder in dig till att vara med och forma organisationen, följ med i streamen, hjälp till med aatt utveckla projekten och tillsammans skapar vi den värld vi vill se.

Du är välkommen att ta del av allt vi gör, från projektplanen till att adoptera vår första skola.

Adoptera skolor i utvecklingsländer, vi planerar att renovera skolor samt att utbilda personalen. Vi erbjuder öppen dokumentation, live streaming och budget, vi anser att det är viktigt att pengarna kommer fram och att våra medlemmar ser vilken skillnad deras bidrag gör. Vi kommer att inspirera människor att engagera tillsammans sig med oss. Vi vet tack vare sociologin att skolan är en viktig nyckel till barnens välbefinnande och samhällsutvecklingen, bort från fattigdom och sjukdomar.

School for hope är en humanitär välgörenhet som arbetar ideellt i syfte att lyfta barnens rättigheter i världen. Organisationen är politiskt och religiöst oberoende och utgår från de humanitära principerna som bygger på: Mänsklighet, opartiskhet, neutralitet och oberoende.Vi anser att det är viktigt att pengarna kommer fram, därav är organisationen registrerat med namnet Duniani for Hope och som en allmännyttig ideell förening

Vi är aktiva i i en skola i Syd Afrika, Johannesburg. De önskar vår hjälp med att renovera och utveckla skolan. Vi finns även som förening i Tanzania med syfte att erbjuda vårt stöd i utveckling gällande miljön.

Vi planerar att 2020 åka ner till en av skolorna för att analysera utvecklingsbehovet och möjligheten vi i Sverige kan erbjuda

Vi har fått en möjlighet till ett ekonomiskt stöd på 50,000kr förutsatt att vi tillsammans kan samla  50,000kr.​

Alla kan delta och bidra till förändring, vare sig det handlar om idéer, samarbeten, donationer, sponsring eller som volontär. 100kr per månad gör skillnad och en möjlighet att utbilda nästa generation för en humanare värld.

Gilla dela och gör skillnad

  • school for hope
  • school for hope

Enligt Unicef är det över 263 miljoner barn som inte går i skolan i världen och den främsta orsaken är fattigdom men det tragiska är att vägen ut ur fattigdom är utbildning. Men det handlar även om barnens säkerhet, Unicef menar att genom utbildning kan man förhindra sexuell exploatering av barn, människohandel och annat tungt omänskligt arbete.

Tillsammans för barnens rättigheter

Barnkonventionen

Tillsammans gör vi skillnad